KÖPVILLKOR

Att handla hos Hrs Webbutik är enkelt och säkert.

Priser:

Du kan välja att se priser inklusive moms (25 %) eller exkl. moms, välj uppe till höger, till vänster om varukorgen.

Beställning:

Görs enklast i vår webbutik, men vi tar även telefonorder. Du erhåller alltid Orderbekräftelse via din E-mail.

Betalning Faktura:

Fakturan skickas till din mail adress, när den är bokförd som betald på Hrs Webbutiks bankkonto skickas din beställning.
Din orden annulleras efter 10 dagar om inte betalning har erlagts. Ingen faktura avgift tillkommer. .

Betalning SWISH:

Betala gärna med SWISH, snabbt och enkelt. Kvitto på din beställning skickas till din

e-mailadress.

Betalning Payson Checkout:

Betala direkt med kort, internetbank, delbetalning eller i efterhand via faktura.

Frakt:

Vid beställning över 599 kr skickas ordern fraktfritt. Gäller dock ej ThermoBarer där fraktfritt gäller för ordrar över 3000 kr.

Vi levererar till alla orter i Sverige.

Leverans

Normalt kan man räkna med 3-7 arbetsdagar, men vid högsäsong kan längre leveranstider förekomma. När din beställning är på väg mejlar vi dig Kollinumret.

Vi reserverar oss för mellanförsäljning, dvs varan kan ta tillfälligt slut. Har du frågor om din order, Kontakta oss så fort som möjligt.

Mail: rolf@hrswebbutik.se

eller ring: 070-17 15 504

Kvitto bifogas med dina varor.

Reklamation

Reklamationsrätt Kund som köpt en produkt i egenskap av privatperson har rätt att reklamera produkten om den är felaktig, enligt konsumentköplagen (1990:932) jämte konsumenttjänstlagen (1985:716). Reklamationsrätten täcker ursprungsfel och gäller i 3 år från det att kunden fått produkten i sin ägo. Reklamationsrätten täcker även fel som uppstått under transport av produkten till kunden. (se Reklamation av transportskada nedan). En produkt som avviker från vad som har avtalats mellan kunden och Hrs Webbutik eller på annat sätt uppvisar fel kan också anses som felaktig. Fel som uppstått på grund av skada som kunden har orsakat räknas inte som ursprungsfel. Garantin gäller inte om produkten brukas fel eller utsatt för våld.

Om kunden reklamerar en felaktig produkt efter 6 månader från det att kunden fått produkten i sin ägo har kunden även ansvaret för att påvisa att felet i produkten var ursprungligt. 

Hrs Webbutik rekommenderar därför alltid att undersöka produkter när de levereras och påtala eventuella fel så snart som det upptäckts. Vid reklamation av felaktig produkt har du som kund i första hand rätt att få felet avhjälpt, alternativt en felfri produkt. I vissa fall har du även rätt att häva avtalet och återfå vad du betalt, dock max 80 % av varans värde. Vid godkänd reklamation skall kunden hållas skadelös för eventuella kostnader som uppstår på grund reklamationen. Som exempel skall kostnader för att returnera en felaktig produkt ersättas av Hrs Webbutik. Notera att du som kund i största möjliga mån skall minimera eventuella kostnader som uppstår i det fall en produkt visar sig vara felaktig. Vid reklamation skall vardera part utan onödigt dröjsmål återlämna vad denne tagit emot. I det fall Hrs Webbutik skall företa omleverans har kunden rätt att behålla den felaktiga produkten i sin ägo tills det att denne mottagit leverans av felfri produkt.

Kontaktuppgifter vid reklamations ärenden Telefon: 0701715504.

Anti-Spam policy

Enligt personuppgiftslagen (1998:2004) får ingen registrering av personuppgifter ske utan personens medgivande. När du klickar på "Beställ"

i vår webbshop, eller när du anmäler dig som kund hos hrswebbutik.se, godkänner du att hrswebbutik.se lagrar de uppgifter vi behöver för att kunna fullfölja din beställning.

Du har rätt att ta del av dina personuppgifter som finns registrerade hos oss. Om de registrerade uppgifterna är felaktiga, ofullständiga eller irrelevanta har du rätt att begära att uppgifterna ska rättas.

 

Köpvillkor för Återförsäljare som köper Twinner NXT 

Hrs Webbutik säljer produkter till återförsäljare avsedda för vidareförsäljning till konsument. Hrs Webbutiks återförsäljare skall uppfylla Hrs Webbutiks återförsäljarvillkor för att kunna lägga ordrar.

Försäljningsvillkor

Produkterna säljs i lådor med 10 st, men även större kvantiteter kan beställas enligt överenskommelse med Hrs Webbutik. Ingen expeditionsavgift eller annan hanteringsavgift tillkommer. Produkterna skickas Fraktfritt.

Avbeställning

Beställda produkter kan ej avbeställas.

Betalning:

Payson faktura. Vi erbjuder betalsättet Payson faktura i samarbete med Payson AB. 

Du som återförsäljare kan välja att få hem varan och i efterhand betala mot Payson faktura, 30 dagars kredit utan avgift.

För att kunna beställa mot faktura måste Du ha fyllt 18 år och vara folkbokförd i Sverige samt godkännas i den kreditprövning som genomförs vid köpet. Fakturan kommer att sändas separat med e-post till den e-postadress du anger vid köptillfället. Vid försenad betalning skickar vi en betalningspåminnelse, varvid lagstadgad påminnelseavgift om för närvarande 60 kr tillkommer. Vi debiterar även dröjsmålsränta med 2 % per månad från fakturans förfallodag. Vid utebliven betalning lämnas ärendet till inkasso, varvid lagstadgad inkassoavgift som är för närvarande 180 kr tillkommer. Payson förbehåller sig rätten att i enskilt fall neka leverans och ompröva beställarens kreditvärdighet. Ångerrätt enligt Distans- och hemförsäljningslagen gäller ej företag.

Vid betalning med Payson faktura kommer fakturan att pantsättas till Payson och därefter till SVEA Ekonomi AB, 556489-2924

Leveranstider

Vi försöker alltid att leverera omgående med reservation för slutförsäljning. Beroende på vart i Sverige vi levererar så är beräknad frakttid 3-7 dagar.

Priser

Vi förbehåller oss rätten att justera priserna utan varsel. Priser anges i regel exklusive moms. Eventuella rek.priser som anges ska endast ses som vägledande. Våra kunder är helt fria att sätta vilket pris som helst, både över och under vårt rek.pris.

Reklamationsvillkor för Åerförsäljare

Särskilda villkor för näringsidkare: -Eventuell skada eller annan kostnad som orsakats av felaktig hantering av produkten ersätts ej av Hrs Webbutik. -Kunden skall påvisa att felet är ursprungligt. -Eventuell montering av produkten får ej ha skett efter det att felet uppmärksammats. -Produkten får ej ha använts eller på annat sätt brukats av kunden efter det att felet uppmärksammats. -Originalförpackningen skall sparas och i övrigt hållas i oskadat skick.

 

Fraktavgifter

Fritt vårt lager gäller för samtliga leveranser, även restorder. Gods skickas med PostNord eller DHL

Fraktskador

Tar ni emot en skadad kartong ber vi er om möjligt påpeka detta vid kvittering. Kontrollera sedan om några varor har skadats. Spara ytteremballaget om det är skadat. Försök göra en bedömning av orsaken till skadan. Kontakta Hrs Webbutik och beskriv skadan samt era slutsatser.

Reklamationer och returer

För att kunna upprätthålla en god servicenivå får ingen återleverans ske till oss utan ett returnummer. Detta nummer erhålls av vår kundtjänst. Returnumret måste skrivas klart och tydligt på utsidan av försändelsen. Vid felleveranser samt felaktiga varor skall alltid vår kundtjänst kontaktas inom tio dagar. Retur får ej beläggas med lösen, typ postförskott. Generellt råder ingen returrätt för beställda och korrekt levererade produkter. Vid retur krediteras normalt 80 % av inköpspriset. En hanteringskostnad på 50 kronor debiteras per retur som inte beror på felskick eller felaktig vara.

Ansvarsbefrielse

Force Majeure

I händelse av myndighets åtgärd eller underlåtenhet, ny lagstiftning, arbetsrättslig konflikt, krig eller krigsfara, större störning av allmän ordning, sabotage, extrema väderförhållanden, brand, explosion, naturkatastrof, olyckshändelse eller annan omständighet utanför Hrs Webbutiks kontroll och som Hrs Webbutik inte skäligen kunnat övervinna eller förutse skall Hrs Webbutik ha rätt att frånträda sina skyldigheter i detta Avtal. Vid sådan händelse skall Hrs Webbutik ej stå skadeståndsskyldig vid skada som kunden haft.

Reservation får prisfluktuationer eller andra handelshinder

Vid prisfluktuationer eller andra handelshinder, såsom brist på nödvändig komponent, där Hrs Webbutik inte skäligen kan hållas vid sina förpliktelser enligt detta avtal har Hrs Webbutik rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Hrs Webbutik.

Reservation för skatte- och avgiftsförändringar

Vid väsentliga skatte- eller avgiftsförändringar, som är av stor betydelse för förutsättningarna för detta avtal, har Hrs Webbutik rätt att häva avtalet. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadesånd eller annan kompensation från Hrs Webbutik.

Reservation för leveransförsening utanför Hrs Webbutiks kontroll.

Uppstår det en leveransförsening som beror på händelse utanför Hrs Webbutiks kontroll, skall inte Hrs Webbutik anses ansvarig för skada som beror på sådan leveransförsening. Vid sådan händelse har kunden inte rätt till skadestånd eller annan kompensation från Hrs Webbutik såvida inte annat särskilt avtalats mellan Hrs Webbutik och kunden eller bestämmelse som följer av tvingande lag.

 

Totalsumma:
    Till kassan
    (0)
    Tillagd i varukorgen